Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Jaarvergadering

terug naar overzicht

Donderdag, 5 maart 2020

de jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 13 maart 2020. Aanvang 20.00 uur in MFC het Kruispunt te Beugen. 1. Opening voorzitter 2. Mededelingen 3. Notulen vorige vergadering 4. Jaarverslag secretaris 5. Kasverslag penningmeester 6. Verslag kas controle commissie 7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar,: Jan 8. Werkzaamheden viswaters Krib, Ambtenarengat en Kleine Vilt 9. Jeugdvisdag 30-31 mei? Vislessen met jeugd? 10. Prijsuitreiking seizoen 2019 11. Wedstrijdrooster bespreken 2020 12. Rondvraag 13. Sluiting vergadering.